Colombina Cordless XLR24Li

Colombina Cordless XLR24Li
Približiti / udaljiti Povećati
  • Colombina Cordless XLR24Li
  • Colombina Cordless - XLR24Li
  • Colombina Cordless - XLR24Li
  • Colombina Cordless - XLR24Li
  • Colombina Cordless - XLR24Li
  • Colombina Cordless - XLR24Li

Velika efikasnost, snaga 25.2 V. Litijumske baterije omogućavaju maksimalne performanse, veliku autonomiju rada i brzu dopunu. 

Upustva za korišćenje (PDF)