Total Clean F26237.W1

Total Clean F26237.W1
Približiti / udaljiti Povećati
  • Total Clean F26237.W1
  • Total Clean - F26237.W1
  • Total Clean - F26237.W1
  • Total Clean - F26237.W1
  • Total Clean - F26237.W1
  • Total Clean - F26237.W1

Tradicionalna friteza sa Total Clean sistemom za čišćenje kapaciteta od 1 kg. 

Upustva za korišćenje (PDF)