F26200
Približiti / udaljiti Povećati
  •  F26200
  • F26200

Tradicionalna friteza

Kapacitet hrane: 1kg. 

Upustva za korišćenje (PDF)