Total Clean F13205
Približiti / udaljiti Povećati

Tradicionalna friteza

Kapacitet hrane: 0.7 kg.

Upustva za korišćenje (PDF)