Merlino VH 400

  • PRIEHĽADNÉ OKIENKO

    PRIEHĽADNÉ OKIENKO

    Priehľadné okienko ukazuje aktuálnu úroveň vodnej hladiny v nádrži.