Zonder installatie

 

  • Plaats een adapter aan een uiteinde van de luchtafvoerslang.
  • Plaats de andere adapter in de daarvoor voorziene gleuf van de luchtafvoerslang aan de achterzijde van het toestel. (Zie fig. A).
  • Bevestig het uiteinde van de slang zonder adapter aan de vooraf aangebrachte adapter aan het apparaat (zie fig. A).

 

  • Bevestig het aansluitstuk voor het raam aan de luchtafvoerslang zoals weergegeven in fig. B.

 

  • Plaats de airconditioner in de buurt van een raam of deur. Zorg ervoor dat u de afvoerslang niet blokkeert.
  • Open het raam of de deur op een spleet en plaats het aansluitstuk in positie zoals weergegeven in figuur C.
  • Maak de luchtafvoerslang zo kort mogelijk en vermijd zo veel mogelijk de bochten en knikken.