Reiniging

  • REINIGING VAN HET APPARAAT

Gebruik eerst een vochtige doek en nadien een droge. Om veiligheidsredenen mag u de airconditioner niet met water wassen.

  • REINIGING VAN DE LUCHTFILTERS

Voor een goede werking van uw airconditioner adviseren wij om de antistoffilter wekelijks te reinigen in de periode waarin u het apparaat gebruikt. Gebruik een stofzuiger om het stof op de filter te verwijderen. Wanneer de filter zeer vuil is, dompelt u hem onder in lauw water en spoelt hem nadien meerdere malen. Laat de filter goed drogen voordat u hem weer in het apparaat plaatst.

  • REINIGING OP HET EINDE VAN HET SEIZOEN

Verwijder de dop om het interne circuit volledig watervrij te maken. Laat het water afvloeien in een kom. Plaats de dop weer terug als het interne circuit helemaal leeg is. Reinig de filter en laat hem goed drogen voordat u hem weer in het apparaat plaatst.