• Det bidrar til å forbedre maskinens ytelse og effektivitet ved å forebygge kalkavleiringer i kaffemaskinen.
  • Renere vann bidrar til at kaffen bevarer sin fyldige aroma og smak.
  • Forlenger kaffemaskinens levetid.
  • Raskt og enkelt å installere.
  • For optimalt resultat anbefaler vi å skifte filteret regelmessig, og minst hver to måneder.