- Melkrens - for alle melkeskummere og direkteskummesystemer (IFD System).
- Enkel og varig rengjøring.
- Beskytter sensitive materiale og holder rent lengre.
- 250 ml pakke størrelse.