Personvernpolicy

De’Longhi S.p.A. anser beskyttelsen av personlige opplysninger fra tredje parter som vi er i besittelse av som veldig viktig og er forpliktet til å beskytte tredjeparters privatliv, inklusiv men ikke begrenset til våre kunder. Denne erklæring er i overensstemmelse med det Lovgivende Dekret nr. Dekret nr. 196 datert 30. juni 2003 - Personopplysningers Beskyttelseskode og angir stegene som De’Longhi S.p.A. påtar seg for å beskytte personopplysninger som vi mottar fra nevnte tredje parter (heretter alene eller samlet referert til som «den/de registrerte person(er).


A) Formål med behandling av personopplysninger
1. Personlige opplysninger brukes av De’Longi S.p.A. så lenge normale forretningsaktiviteter utføres og så lenge forespørsler om den relevante registrerte person fremsettes.

2. Personopplysninger brukes muligvis for for å kontakte den registrerte person om mulige kampanjer, business intelligence, økonomiske/statistiske analyser, luksusprogrammer og undersøkelser vedrørende brukertilfredshet. Videre anvendes nevnte personopplysninger muligvis til marketing aktiviteter eller kommersiell informasjon for å oppmuntre eller belønne kunder til å kjøpe via brosjyrer, post, e-mail, sms, mms og/eller nyhetsbrev.


B) Her behandles data
1. Personlige opplysninger som samles inn på denne hjemmesiden www.delonghi.com eller sendt med post, telefax, e-mail til De’Longhi S.p.A. fra den registrerte person behandles på den nedenfor nevnte registrerte virksomhetsadresse av personale utnevnt av De’Longhi S.p.A.


C) Behandlingsmetoder for personopplysninger
1. Personlige opplysninger frivillig opplyst av den registrerte person til de overnevnte formål behandles og utfylles manuelt eller via elektroniske midler. Behandlingen skjer i overensstemmelse med minimumssikkerhetskravene i Appendiks B i det Lovgivende Dekret nr. 196 datert 30. juni 2003.  

2. De’Longhi S.p.A. forbeholder seg retten til at fremlegge personlige opplysninger til ethvert annet selskap innen for De’Longhi S.p.A. gruppen, hvis dette anses som nødvendig for å gjennomføre forespørsler fra den registrerte person. 

3. Forutsatt punkt 2 ovenfor og/eller enhver unntagelse tatt hensyn til av gjeldende regler og lovgivning, vil personlige opplysninger ikke bli spredt til eller fremlagt for tredje parter.

4. Forutsatt, hvis sendt ved å utfylle online formularen på hjemmesiden http://selezione.delonghi.com, skal CV sendt til De’Longhi S.p.A. inneholde en samtykkeerklæring, som gir De’Longhi S.p.A. lov til å behandle personlige opplysninger og som spesifiserer behandlingsmetoder og formål som personlige opplysninger kan anvendes til. Etter grundig lesning av Privatlivsorienteringen som henviser til artikkel 13 i det Lovgivende Dekret nr. 196 datert 30. juni 2003 fremsatt av De’Longhi S.p.A. under Jobb & Karriere seksjonen, vennligst utfyll din CV ved å tilføye den nedenfor nevnte formulering, som eksplisitt gir tillatelse til å behandle dine personlige opplysninger: 
"Etter grundig å ha lest Privatlivsorienteringen henvisende til Art. 13 i det Lovgivende Dekret nr. 196 datert 30. juni 2003 ("Personal Data Protection Act") fremsatt av De’Longhi S.p.A. i "Jobb & Karriere" seksjonen på hjemmesiden http://selezione.delonghi.com, gir jeg hermed De’Longhi S.p.A. tillatelse til å behandle og fremlegge mine personlige opplysninger."

 

D) Navigasjonsdata
1. Generelt, under alminnelig internetnavigasjon, kan bestemte personlige opplysninger, så som IP-adresser, domenenavn eller andre parametre relatert til den registrerte persons aktivitet eller datasystem genereres og innsamles implisitt. De’Longhi S.p.A. anvender ikke disse opplysninger, hvis de ikke er anonyme eller for å innsamle hjemmesidetrafikk statistikk til sin egen hjemmeside.  

 

E) Cookies
1. Vår hjemmeside samler ikke inn den registrerte persons personlige opplysninger med vilje. Cookies anvendes ikke til å sende personlig informasjon, og brukersporingssystemer brukes aldri.  
Sesjon cookies (som ikke lagres permanent på brukerens computer, og som slettes når nettleseren avsluttes) brukes kun til at videresende sesjons-identifikasjonnummere (tilfeldige nummere generert av serveren) til sikker og effektiv navigasjon på hjemmesiden.
Anvendte sesjon cookies på hjemmesiden gjør det mulig å unngå bruk av andre teknikker med potensielt skadelig virkning på reservert brukernavigasjon. Sesjon cookies tillater hellere ikke innsamling av bruker-identifikasjonsopplysninger. 

 

F) Link til andre hjemmesider
1. Denne personvernspolicy er utelukkende utviklet til hjemmesiden www.delonghi.com og ikke til andre hjemmesider, som den registrerte person har besøkt ved å anvende links på hjemmesiden. De’Longhi S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for beskyttelsen av personlige opplysninger oppgitt av den registrerte person til tredje parter og/eller til andre hjemmesider linket til vår hjemmeside.


G) Innsendelse av data   
1. Med unntagelse av navigasjonsdata som nevnt ovenfor, skjer innsendelse av data etter den registrerte persons eget ansvar. Eventuelt nektelse av dette har ingen konsekvenser for den registrerte person, bortsett fra at det kan bli umulig for De’Longhi at tilby de etterspurte tjenester. H) Datakontrollør 
1. Datakontrolløren er De’Longhi S.p.A. med registrerte virksomhetsadresse på Via Seitz, 47 - 311000 Treviso, Italien.

2. Interne dataansvarlige er utnevnt til følgende områder: Administration, Produktion, Kommunikasjon, HR, Kjøp, Ettersalgsservice, Marketing & Salg, Juridisk, Økonomi & Kontroll, Forskning & Utvikling.  


I) Den registrerte persons rettigheter
1. Basert på avsnitt 7 i det Lovgivende Dekret n. 196/03 (som kun av praktiske grunner er vedheftet nedenfor), har en registrerte person rett til når som helst, (i) få bekreftelse om det eksisterer personopplysninger om ham eller ikke, (ii) å bli kjent med innholdet og opprinnelsen av nevnte opplysninger, (iii) å få bekreftet personopplysningenes riktighet eller (iv) få opplysninger oppdatert, integrert, utbedret eller slettet.  

Avsnitt 7
(Ret til at få Adgang til Personopplysninger og Andre Rettigheter)

1. En registrert person skal ha rett til å bekreftelse om, det eksisterer personopplysninger vedrørende ham, uansett om de allerede er blitt registrert. En registrert person har videre rett til å bli formidlet denne informasjon i et forståelig format.

2. En registrert person har rett til å bli opplyst om:
a) kilden til personopplysningene;
b) formålet og behandlingsmetodene;
c) logistikken brukt til behandlingen, hvis det sistnevnte er utført ved hjelp av elektroniske midler;
d) identifikasjonsopplysningene vedrørende datakontrolløren, databehandlerne og representanten utpekt i Avsnitt 5(2);  
e) alle adganger eller kategoriers vesen til hvem eller hvilke personopplysningen(e) muligvis kommuniseres til, og hvem eller hvilke nevnte data opplyses til i deres stilling som utpekte representant(er) i Statens landområde, databehandler(e) eller person(er) ansvarlig for behandlingen. 3. En registrert person skal ha ret til:
a) oppdatering, rettelse eller, ved interesse, integrering av opplysninger;
b) sletting, anonymisering eller blokkering av opplysninger som er blitt behandlet ulovlig, inklusiv opplysninger, hvor lagring er unødvendige til de formål som de er blitt innsamlet til eller etterfølgende behandlet;
c) bekreftelse av effekten som handlingene under bokstavene a) og b) er blitt meddelt, tilsvarende relatert til deres innhold om deres vesen til hvem eller hvilke opplysninger ble kommunisert eller spredt, med mindre dette krav viser seg umulig eller involverer en åpenlys uforholdsmessig innsats sammenlignet med den rettighet som beskyttes.


4. En registrert person skal ha ret til å komme med innsigelser, helt eller delvist:
a) på legitime grunnlag ved behandlingen av personopplysninger vedrørende ham/henne, selv om de er relevante i forbindelse med innsamlingsformålet;
b) ved behandlingen av personopplysninger vedrørende ham/henne hvor det er utført til det formål om å sende reklamematerialer eller direkte salgsfremstøt eller annet til gjennomføring av markeds- eller forretningsrelaterte kommunikasjonsundersøkelser.