Vento V551225

Model Vento V551225
Približiti/udaljiti Povećati

Uljni radijatori sa 12 rebara

Venturi efekt sa inovativnim patentiranim sužavajućim prolazima

  • ZAGRIJAVAJUĆA KOMORA
  • LAGANI KOTAČIĆI
  • “VENTURI” EFEKT

Upute za korištenje (PDF)