Vento V550920

Vento V550920
Približiti/udaljiti Povećati

Uljni radijatori sa 9 rebara

Venturi efekt sa inovativnim patentiranim sužavajućim prolazima

Upute za korištenje (PDF)