Vento V550715

Model Vento V550715
Približiti/udaljiti Povećati
  • Model Vento V550715
  • Vento - V550715
  • Vento - V550715
  • Vento - V550715

Uljni radijatori sa 7 rebara

Venturi efekt sa inovativnim patentiranim sužavajućim prolazima.

  • ZAGRIJAVAJUĆA KOMORA
  • LAGANI KOTAČIĆI
  • “VENTURI” EFEKT

Upute za korištenje (PDF)