Dragon3 TRD 0820ER

- 3 različite opcije za podešavanje topline

- Novi dizajn

- IZVANA: poboljšani efekt SUPERDIMNJAKA sa novim oblikom 

- IZNUTRA: Termalni utori radi bolje izmjene topline

- ECC Elektroničla kontrola klime

- Funkcija protiv zaleđivanja

- 24-satni timer

- Sigurnosni termostat protiv pregrijavanja sa termičkim isključivačem

- Sobni termostat za podešavanje i održavanje željene temperature

- Ručica i ugrađeni kotačići radi jednostavnog pomicanja

- Ugrađeni kotačići

- Spremište za kabel