Dragon3 TRD 0820

Dragon3 - TRD 0820
Približiti/udaljiti Povećati
  • Model Dragon3 TRD 0820
  • Dragon3 - TRD 0820
  • Dragon3 - TRD 0820
  • Dragon3 - TRD 0820

  • EFEKT VIŠEG "DIMNJAKA"
  • UGRAĐENI KOTAČIĆI

Upute za korištenje (PDF)