Dragon3 TRD 0615

Model Dragon3 TRD 0615
Približiti/udaljiti Povećati
  • Model Dragon3 TRD 0615
  • Dragon3 - TRD 0615
  • Dragon3 - TRD 0615

  • EFEKT VIŠEG "DIMNJAKA"
  • UGRAĐENI KOTAČIĆI

Upute za korištenje (PDF)