• NAPREDNO GRIJANJE

    NAPREDNO GRIJANJE

    Modeli s ugrađenim ventilatorima za jednoličniju distribuciju toplog zraka. Ventilator se može koristiti ljeti radi cirkulacije hladnog zraka.

  • SOBNI TERMOSTAT

    SOBNI TERMOSTAT

    Grijač je opremljen sa podesivim sobnim termostatom, za podešavanje i automatsko održavanje željene temperature.