F 350
Približiti/udaljiti Povećati
  •  F 350
  • F350
  • F350
  • F350
  • F350
  • PLASTIČNA DRŠKA
  • SKLOPIVA DRŠKA
  • SISTEM ZA JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE

Upute za korištenje (PDF)