Distinta ECI 341.BK

Distinta ECI 341.BK
Približiti/udaljiti Povećati
  • Distinta ECI 341.BK
  • Distinta ECI 341.BK
  • Distinta ECI 341.BK

  • Grijač šalica
  • Sustav za capuccino
  • Funkcija za automatsko isključivanje
  • Filtar za kremu s dvostrukim dnom

Upute za korištenje (PDF)