ESAM 5500.M
Thu phóng Phóng to
 • Perfecta ESAM 5500.M
 • ESAM 5500.M
 • ESAM 5500.M
 • ESAM 5500.M
 • ESAM 5500.M
 • ESAM 5500.M
 • ESAM 5500.M
 • ESAM 5500.M

 • DỄ DÀNG LÀM SẠCH VÀ THỰC HÀNH
 • CHỨC NĂNG LÀM ẤM
 • DỄ SỬ DỤNG
 • HỆ THỐNG LÀM CAPPUCCINO TỰ ĐỘNG

Hướng dẫn PDF

Not for sale on website

Sản phẩm liên quan