ESAM 4500
Thu phóng Phóng to
  • Magnifica ESAM 4500
  • ESAM 4500
  • ESAM 4500
  • ESAM 4500
  • ESAM 4500

  • TỰ ĐỘNG LÀM CAPPUCCINO VÀ CAFFE LATTE
  • CHỨC NĂNG GHI NHỚ
  • DỄ DÀNG VẬN HÀNH VÀ VỆ SINH

Hướng dẫn PDF

Not for sale on website

Sản phẩm liên quan