Magnifica ESAM 2600 EX1
Thu phóng Phóng to
  • Magnifica ESAM 2600 EX1
  • ESAM 2600
  • ESAM 2600
  • ESAM 2600
  • ESAM 2600
  • ESAM 2600
  • ESAM 2600

  • "CÔNG NGHỆ CRF" VỚI CÁC TÍNH NĂNG NHỎ GỌN
  • BỘ PHẬN LỌC
  • BỘ PHẬN CAPPUCCINO

Hướng dẫn PDF

Not for sale on website

Sản phẩm liên quan