Xlence XTL 212PET

Xlence XTL212PET
Thu phóng Phóng to
 • Xlence XTL212PET
 • Xlence - XTL 212PET
 • Xlence - XTL 212PET
 • Xlence - XTL 212PET
 • Xlence - XTL 212PET
 • Xlence - XTL 212PET
 • Xlence - XTL 212PET
 • Xlence - XTL 212PET

 • INFRARED REMOTE CONTROL
 • HEPA H13
 • LONG POWER
 • MICROPOR DUST BAG + NO TOUCH
 • ELECTRONIC PROTECTION SYSTEM

Hướng dẫn PDF

Not for sale on website

Sản phẩm liên quan