Xlence XTL 210PE

Xlence XTL210PE
Thu phóng Phóng to
 • Xlence XTL210PE
 • Xlence - XTL 210PE
 • Xlence - XTL 210PE
 • Xlence - XTL 210PE
 • Xlence - XTL 210PE
 • Xlence - XTL 210PE

 • INFRARED REMOTE CONTROL
 • HEPA H13
 • LONG POWER CORD
 • MICROPOR DUST BAG + NO TOUCH
 • ELECTRONIC PROTECTION SYSTEM

Hướng dẫn PDF

Not for sale on website

Sản phẩm liên quan