Xlence XTL 190PE

Xlence XTL190PE
Thu phóng Phóng to
  • Xlence XTL190PE
  • Xlence - XTL 190PE

  • ANTI-STROKE PLASTICS
  • HEPA H13
  • LONG POWER CORD
  • MICROPOR DUST BAG + NO TOUCH SYSTEM
  • QUIETNESS

Hướng dẫn PDF

Not for sale on website

Sản phẩm liên quan