ROMEO XTD2070E

ROMEO XTD2070E
Thu phóng Phóng to
  • ROMEO XTD2070E
  • ROMEO - XTD2070E

  • HEPA FILTER
  • INFRARED REMOTE CONTROL
  • COMPACT DIMENSIONS

Hướng dẫn PDF

Not for sale on website

Sản phẩm liên quan