Colombina XLF 1500ES

This is a discontinued product

 • HEPA H12 ФИЛТЪР

  HEPA H12 ФИЛТЪР

  Високоефективен HEPA H12 филтър , който задържа частици прах с големина до 0,3 микрона.

 • QUICK&CLEAN СИСТЕМА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА ТОРБИЧКАТА ЗА ПРАХ

  QUICK&CLEAN СИСТЕМА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА ТОРБИЧКАТА ЗА ПРАХ

  Иновативна и практична система за отделяне на торбичката за прах. – QUICK&CLEAN система. Резултат : Никакъв контакт с прах или торбичката за прах.

 • HEPA H12 FILTER

  HEPA H12 FILTER

  High-efficiency HEPA H12 filter, which holds dust particles up to 0,3 micron.

 • ELECTRONIC PROTECTION SYSTEM

  ELECTRONIC PROTECTION SYSTEM

  Electronic device that protects the engine by decreasing its power, in case of the machine being used long after the indicator light shows the dust bag is full.

 • QUICK&CLEAN DUSTBAG RELEASE SYSTEM

  QUICK&CLEAN DUSTBAG RELEASE SYSTEM

  Innovative and practical dustbag release system, with hygienic closure. Results: no contact with either dust or dustbag. 6 bags included for 12 months of cleaning

 • WALL SUPPORT SYSTEM

  WALL SUPPORT SYSTEM

  Practical support system, which allows you to store the appliance, by hanging it to the wall vertically.

 • ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТНА СИСТЕМА

  ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТНА СИСТЕМА

  Електронно устройство , което предпазва мотора на уреда , намалявайки мощността му, в случаи когато прахосмукачката се използва дълго време след като светлинната индикация е сигнализирала че торбичката за прах е пълна.

 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА НА СТЕНА

  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА НА СТЕНА

  Практична помощна система , която позволява лесното съхранение на уреда чрез закачане на стена във вертикална позиция.

 • ДРЪЖКА ТИП „РЪКОХВАТКА” ЗА ЛЕСНО ПОВДИГАНЕ НА УРЕДА

  ДРЪЖКА ТИП „РЪКОХВАТКА” ЗА ЛЕСНО ПОВДИГАНЕ НА УРЕДА

  Дръжка тип „ръкохватка” , позволяваща лесно повдигане на уреда , за прахосмучене на завеси ,мебелировка и тавани.